Odbiorcą przelewów oraz wpłat gotówkowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad.

Wpłaty przelewem

Wpłaty w formie przelewu można realizować na konto kancelarii - ING Bank Śląski SA (INGBPLPW), o numerze: 30 1050 1214 1000 0092 0444 6356. Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy.

Gotowy druczek wpłaty - pobierz w formacie .pdf

Wpłaty gotówkowe

Uiszczanie wpłat gotówkowych jest możliwe w kasie kancelarii w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Siedziba kancelarii znajduje się w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29.