Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marcin Konrad

ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

Siedziba kancelarii

32 718 68 64

Telefon

32 739 01 94

Fax

katowice.konrad@komornik.pl

E-mail

30 1050 1214 1000 0092 0444 6356

Rachunek bankowy kancelarii (ING Bank Śląski SA)

Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Godziny pracy kancelarii

Środy 10:00-15:00

Godziny przyjęć stron przez komornika

W sprawach pilnych strony przyjmowane są każdego dnia

E-SĄD

2183