Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Marcin Konrad Kancelaria Komornicza w Katowicach.

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • e-mail: katowice.konrad@komornik.pl
  • tel.: (+48) 32 718 68 64
  • adres: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
adres e-mail: katowice.konrad@komornik.pl

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.